Możliwość wyłączenia indeksowania przekierowania w pliku robots.txt

 

Przekierowanie wewnętrzne

Polega na obsłudze zewnętrznych zapytań HTTP. Użytkownik przechodzi z zewnętrznej strony poprzez linki zawierające „short” (skrót do właściwego linku).

np. link o adresie http://przekierowania.pl/r/abc spowoduje przekierowanie do strony o adresie http://strona-docelowa.pl z kodem odpowiedzi HTTP „301 Moved Permanently”.

Obsługa przekierowań frame oraz splash
a) Przekierowania typu "frame" polegają na wyświetleniu strony docelowej w ramce, nad którą można wyświetlać reklamy przypisane do danego "skrótu" (obsługa skryptów javascript)

b) Przekierowania typu "splash" polegają na wyświetleniu strony pośredniej przed dokonaniem właściwego przekierowania na adres docelowy. Taka strona pośrednia wyświetlana jest przez zdefiniowany w ustawieniach czas np 5 sekund (widoczny minutnik (countdown), który odlicza czas do przekierowania). W tym czasie można wyświetlać reklamy, które są przypisane do danego "skrótu". (obsługa skryptów javascript)

 

Przekierowanie zewnętrzne

Polega na obsłudze zewnętrznych zapytań poprzez interfejs API. Funkcjonalność umożliwia obsługę przekierowań jak w przypadku „przekierowań wewnętrznych” jednak na zewnętrznym serwerze pod inną domeną.

np. link http://inny-serwer.pl/r/abc spowoduje przekierowanie do strony o adresie http://strona-docelowa.pl z kodem odpowiedzi HTTP „301 Moved Permanently”. W tym przypadku informacja o adresie docelowym jest pobierana poprzez interfejs API z http://przekierowania.pl a następnie dokonywane jest przekierowanie przez stronę http://strona-docelowa.pl.

Dane adresowe

Thinklabs
Sebastian Stojek
ul. 3-go maja 28
32-090 Słomniki

NIP: 6821526172

Kontakt

©2020 301lite.com by Thinklabs.pl. All Rights Reserved.

Search