Funkcje systemu

Przekierowania 301 (REDIRECT)

Przekierowanie typu REDIRECT przekierowuje odwiedzającego bezpośrednio na adres docelowy.

Przekierowania "frame"

Przekierowanie FRAME działa podobnie jak REDIRECT z tą różnicą, że otwiera adres docelowy w ramce strony, a na pasku adresowym pozostaje cały czas adres Twojej domeny.

Przekierowania "splash"

Przekierowania typu "splash" polegają na wyświetleniu strony pośredniej przed dokonaniem właściwego przekierowania na adres docelowy. Taka strona pośrednia wyświetlana jest przez zdefiniowany w ustawieniach czas np 5 sekund (widoczny minutnik (countdown), który odlicza czas do przekierowania).

Przekierowania przez API

Polegają na obsłudze ruchu np z blogów lub e-maili poprzez interfejs API. Funkcjonalność umożliwia obsługę przekierowań jak w przypadku bezpośrednich przekierowań systemu 301lite jednak na zewnętrznym serwerze pod inną domeną.

Dzielenie ruchu

System 301lite umożliwia kierowanie odwiedziających na różne wersje językowe stron docelowych za pomocą jednego linku (skrótu). Możliwy jest również procentowy podział ruchu pomiędzy strony docelowe.

Obsługa parametrów w adresach url

Zmienne przesyłane w linkach pochodzących np z kampanii mailingowej zawierających paremetry google adwords są przekazywane do strony docelowej. Jest to również przydatne przy uczestnictwie w programach afiliacyjnych gdzie ważny jest identyfikator Afiliata. Przekazywanie parametrów działa we wszystkich rodzajach przekierowań.

Szczegółowe statystyki skrótów

Dane statystyczne zbierane przez 301lite dla przekierowań obejmują liczbę wejść na poszczególne warianty "skrótów", adresy stron odsyłających dla danego "skrótu", a także liczbę wejść dla konkretnego języka.

Szczegółowe statystyki referer

Statystyki stron odsyłających pozwalają zobaczyć z jakich domen pochodzi ruch w wybranym okresie czasu. Dodatkowo przy każdej domenie można zobaczyć z jakich konkretnie podstron były wejścia, do jakich kategorii, oraz z jakich języków (języki odwiedzających).

Szczegółowe statystyki języków

Szczegółowe statystyki języków pokazują liczbę wywołań "skrótów" ze względu na język odwiedzających.

Ochrona antySPAM

To zabezpieczenie przed zliczaniem niechcianego ruchu. Jeśli żądanie przyjdzie z adresu IP, który znajduje się na liście adresów rozsyłających SPAM to przed wykonaniem przekierowania system wyświetli formularz weryfikujący CAPTCHA (reCAPTCHA).

Integracja z Matomo (Piwik)

Integracja z systemem Matomo umożliwia zbieranie statystyk ilości wywołań „skrótu”, ilości przekierowań na stronę docelową. Dodatkowo zbierane są informacje o użytkownikach takie jak przeglądarka internetowa, system operacyjny czy lokalizacja.

Przechwytywanie błędów 404

Funkcja pozwala na przekierowanie odwiedzajacego na zdefiniowaną wcześniej stronę zamiast wyświetlać mu stronę błędu 404.

Edycja pliku .htaccess

Dzięki możliwości edycji pliku konfiguracyjnego .htaccess można z poziomu systemu 301lite zmieniać ustawienia serwera www, bez konieczności logowania się na serwer przy użyciu ftp lub ssh.

Edycja pliku robots.txt

System umożliwia edycję pliku robots.txt dzięki czemu w łatwy sposób można zarządzać dostępem do stron robotów indeksujących. Każdy adres strony docelowej można dodać do tego pliku za pomocą jednego kliknięcia lub edytowć plik ręcznie.

Monitoring adresów docelowych

Automatyczny monitoring adresów stron docelowych (linków) pozwala wychwycić,  które strony przestały działać. Dzięki temu można szybko zareagować i np przekierować ruch na inną stronę do czasu usunięcia usterki.

Monitoring przekierowania 404

Włączenie przechwytywania nieistniejących stron (generujących stronę błędu 404) powoduje włączenie monitorowania działania strony, na którą odwiedzający będą kierowani zamiast na stronę błędu 404

Monitoring serwera antySPAM

Monitoring aktywności serwera antySPAM pozwala zorientować się czy serwer zawierający listę adresów IP, z których rozsyłany jest SPAM działa prawidłowo.

Monitoring systemu Matomo (Piwik)

Monitoring aktywności systemu Matomo pozwala zorientować się czy system zbierający szczegółowe dane statystyczne jest dostępny, by w przypadku awarii móc podjąć stosowne kroki.

Możliwość zamieszczania reklam

W przypadku przekierowań frame oraz splash można wyświetlać reklamy podczas przekierowania. Reklamy mogą być przypisane do każdej kategorii lub każdego przekierowania (skrótu).

Wbudowany edytor szablonów

Edytor szablonów pozwala na dostosowanie wyglądu strony z formularzem CAPTCHA, strony przekierowania frame (z ramką) oraz strony dla przekierowania typu splash. Dla stron przekierowań frame oraz splash można określić miejsce, w którym będą wyświetlane reklamy.

Import z pliku .csv

Do systemu 301lite można zaimportować przekierowania za pomocą plików tekstowych w formacie CSV.

Zobacz wersję demonstracyjną

About

Thinklabs
Sebastian Stojek
ul. 3-go maja 28
32-090 Słomniki

NIP: 6821526172

Contact

Products cart

Your cart
0
©2021 301lite.com by Thinklabs.pl. All Rights Reserved.

Search