Tworzenie strony typu "landing page"

Strony typu "landing page" można tworzyć poprzez formularz znajdujący się w zakładce "Strony" w menu ulokowanym po lewej stronie.

Po przejściu na zakładkę "Strony" należy kliknąć przycisk Utwórz nowe, a następnie wypełnić formularz.

Utwórz nową

Nazwa - służy wyłącznie celom informacyjnym

Domyślna - jeśli oznaczony jako domyślny to ta strona będzie wyświetlana jako pierwsza. W tym typie strony można nie zaznaczać.

Kategoria - grupuje mikrostrony

Znaczniki meta - np. title, meta, keywords, description (każdy w nowej linii)

Link do strony - link wyświetlany w menu strony. Format zapisu ścieżka:wyświetlana nazwa np. o-nas:O nas (dla adresu <a href="/o-nas">O nas</a>).

Nagłówki <h></h> - treść nagłówków np. h1:Tekst nagłówka poziomu 1 (każdy w nowej linii)

Skrypt javascript - kod javascript

Dodatkowe parametry - możliwość zdefiniowania własnych parametrów, które można wyświetlić na stronie, np. adres do obrazka. Format zapisu nazwa:wartość np. logo:obrazki/logo.jpg

Mieszaj zdania - jeśli zaznaczone zdania znajdujące się pomiędzy znacznikami <p> oraz </p> w polu Treść zostaną pomieszane

Synonimuj zdania - należy zaznaczyć tę opcję aby tekst z pola Treść został przesynonimowany

Treść - zawartość strony dodawana za pomocą edytora WYSIWYG

 

Kolejne części strony tworzymy wypełniając ponownie formularz dodawania.

 

Zobacz także Tworzenie strony typu "one page", Tworzenie strony typu "wielostronicowa"

Dane adresowe

Thinklabs
Sebastian Stojek
ul. 3-go maja 28
32-090 Słomniki

NIP: 6821526172

Kontakt

©2020 301lite.com by Thinklabs.pl. All Rights Reserved.

Search