Tworzenie strony typu "one page"

Strony typu "one page" można tworzyć poprzez formularz znajdujący się w zakładce "Strony" w menu ulokowanym po lewej stronie.

Po przejściu na zakładkę "Strony" należy kliknąć przycisk Utwórz nowe, a następnie wypełnić formularz.

Utwórz nową

Nazwa - służy wyłącznie celom informacyjnym

Domyślna - jeśli oznaczony jako domyślny to ta strona będzie wyświetlana jako pierwsza

Kategoria - grupuje mikrostrony

Znaczniki meta - np. title, meta, keywords, description (każdy w nowej linii)

Link do strony - link wyświetlany w menu strony. Format zapisu ścieżka:wyświetlana nazwa np. o-nas:O nas (dla adresu <a href="/o-nas">O nas</a>). Dla stron typu "one page" linki zapisywane są w postaci #o-nas:O nas

Nagłówki <h></h> - treść nagłówków np. h1:Tekst nagłówka poziomu 1 (każdy w nowej linii)

Skrypt javascript - kod javascript

Dodatkowe parametry - możliwość zdefiniowania własnych parametrów, które można wyświetlić na stronie, np. adres do obrazka. Format zapisu nazwa:wartość np. logo:obrazki/logo.jpg

Mieszaj zdania - jeśli zaznaczone zdania znajdujące się pomiędzy znacznikami <p> oraz </p> w polu Treść zostaną pomieszane

Synonimuj zdania - należy zaznaczyć tę opcję aby tekst z pola Treść został przesynonimowany

Treść - zawartość strony dodawana za pomocą edytora WYSIWYG

 

Kolejne części strony tworzymy wypełniając ponownie formularz dodawania.

 

Uwagi:

Ten typ strony może być zapisany w systemie jako jedna strona lub jako kilka.

 

Zobacz także Tworzenie strony typu "landing page", Tworzenie strony typu "wielostronicowa"

Dane adresowe

Thinklabs
Sebastian Stojek
ul. 3-go maja 28
32-090 Słomniki

NIP: 6821526172

Kontakt

©2020 301lite.com by Thinklabs.pl. All Rights Reserved.

Search